Ăn uống như thế nào nhanh hồi phục sau khỏi Covid-19
Tư vấn Ăn uống như thế nào nhanh hồi phục sau khỏi Covid-19

Mẹ tôi là F0 đã khỏi, hiện vẫn còn mệt, người đừ, chán ăn, xin hỏi bác sĩ nên ăn uống thế nào để nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau Covid-19? (Thanh Hiền, 35 tuổi, TP HCM)

29 tháng 09, 2021 Xem thêm right-anchor